Skip to main content

Våra villkor

Boka din kostnadsfria konsultation

Villkoren ”Evolution Laser Clinic”, ”ELC”, ”oss” eller ”vi” avser ägaren till webbplatsen, Evolution Laser Clinic och enheter inom Evolution Laser Clinic-gruppen. Termen ”du” avser användaren eller tittaren på vår webbplats, eller klienten som sammanhanget kräver. Läs våra villkor för all vår information om våra månatliga kampanjer och behandlingar.

Villkor för förskottsbetalning av paket

Gäller för befintliga och nya Evolution Laser-klienter.

  • Flera behandlingar och/eller kurer kan förköpas till rabatterade priser. Alla betalningar måste göras i sin helhet och villkoren i vår återbetalningspolicy gäller.
  • Förbetalda behandlingar löper ut 12 månader efter inköpsdatumet om du förbetalat 5 behandlingar eller färre. 18 månader efter inköpsdatumet om du förbetalat minst 6 behandlingar.
  • Paket som köpts med flera områden i paket kan inte delas över separata möten och måste betalas i sin helhet i förskott.

Presentkort

Nedanstående villkor gäller för köp och inlösen av eventuella presentkort från Evolution Laser Clinic. Genom att köpa ett presentkort från ELC betyder att du har accepterat dessa villkor. Evolution Laser förbehåller sig rätten att när som helst vägra att sälja presentkort till någon person. Om det köpta presentkortet är en gåva till en annan person är de också bundna av dessa villkor. Svensk köplag gäller.

Förutom ovanstående villkor gäller även följande: Presentkortet får endast användas för att köpa varor eller tjänster på den klinik som presentkortet köptes från.

Presentkort kan inte lösas in mot kontanter, returneras för återbetalning, få saldoy konsolideray till ett nytt presentkort eller bytas ut efter utgånget datum.

Om ditt presentkort tappas bort eller blir stulet, rapportera detta omedelbart till kliniken som det köptes från. Vi kan då annullera presentkortets värde från att användas men tar inget ansvar och är inte ansvariga för eventuella förluster till följd av ett förlorat eller stulet presentkort. Om kortbalansen används innan rapporten lämnas in tar vi inget ansvar för de förlorade medlen och en återbetalning kan inte göras.

Vi kan ersätta ett felaktigt, förlorat eller stulet presentkort. Alla ersättningskort kommer att ha samma oanvända värde (vid tidpunkten för utbyte) och utgångsdatum. Presentkort kommer att ogiltigförklaras om de är skadade, stympade, förändrade eller manipulerade på något sätt. Vi kan utsätta presentkort för verifiering och säkerhetskontroller.

Vi kan avbryta alla presentkort, eller presentkortet, av någon anledning när som helst utan föregående meddelande. I så fall kan vi antingen tillhandahålla en återbetalning eller ett ersättningspresentkort med motsvarande värde om vi inte rimligen misstänker bedrägeri i samband med ett presentkort.

När ett presentkort har löpt ut är det inte längre giltigt. Alla transaktioner avvisas. Oanvänt värde återbetalas inte och kommer att tillhöra Evolution Laser Clinic.

Join the EVOLUTION!

Få de senaste nyheterna och erbjudanden genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.